Cada vez que teño pena, [Every time I feel sad,]
Voume á beira do mar, [I walk along the seashore,]
A preguntarlle ás ondas, [To ask the waves,]
Si viron ao meu amor pasar. [If they’ve seen my love go by.]
Cada vez que teño pena, [Every time I feel sad,]
Voume á beira do mar, [I walk along the seashore,]
A preguntarlle ás ondas, [To ask the waves,]
Si viron ao meu amor pasar. [If they’ve seen my love go by.]

Máis quixéseche, máis ámoche eu [I want, I love you more]
E todas as noites pásoo [And I spend every night]
Suspirando polo teu amor. [Sighing for your love.]
Máis quixéseche, máis ámoche eu [I want, I love you more]
E todas as noites pásoo [And I spend every night]
Suspirando polo teu amor. [Sighing for your love.]

Leave a Reply